Klusdag

Voor alle leden: Parcours klaarmaken voor het crossseizoen, opruimen juryhok & fietsenhok en andere klustaken.