Op maandag 13 februari aanstaande om 19.30 uur organiseert ARC Ulysses haar jaarlijkse ledenvergadering. Graag nodigen we al onze leden uit om onze algemene ledenvergadering (ALV) bij te wonen. De ledenvergadering zal plaats vinden in het clubhuis.

Via de onderstaande links kunt u de agenda en de notulen van de vorige vergadering openen. 

Graag tot 13 februari!

Het bestuur van ARC Ulysses
Huub, Ger, Han, Michael, Casper, Joop, Maaike, Kitty en Mariska