We zijn op zoek naar een nieuw lid voor onze kascommissie. Als kascommissie lid onderzoek je 1x per jaar de financiële administratie en het jaarverslag. Je kijkt of de inkomsten en uitgaven goed verantwoord zijn en of de bestedingen passen binnen het mandaat van het bestuur. Je doet verslag aan de ALV. Zo’n onafhankelijk onderzoek is belangrijk voor het vertrouwen in de financiële gang van zaken binnen de koepelvereniging.

Kascommissie lid zijn kost je ongeveer twee avonden in het voorjaar: een avond om vooraf de gegevens te bestuderen, die je van de penningmeester krijgt aangeleverd, en een avond om met zijn tweeën door de administratie te lopen en alles te bespreken. Boekhoudkundige kennis is handig, maar niet vereist. Gezond verstand en een kritische blik is voldoende.

Iets voor jou of wil je meer weten? Meld je dan via communicatie@arc-ulysses.nl.