Maandagavond 7 maart vond de algemene ledenvergadering van ARC Ulysses plaats.

Na ruim 40 jaar lid van het bestuur te zijn geweest, nemen we deze avond afscheid van Ger Kohn als secretaris. Namens het bestuur bedankt voorzitter Huub Roelvink hem voor al zijn inzet en wordt een passend cadeau overhandigd. Het parcours krijgt een nieuwe naam: het Ger Kohn parcours.

Er zijn nog drie aanwezigen die de afgelopen jaren veel voor de club betekend hebben. Han van der Neut en Cor Smits zijn benoemd tot Lid van Verdienste. Joop Smits is benoemd tot erelid.

De jaarrekening en het jaarverslag van 2021 worden besproken en ook de plannen en de begroting voor 2022. Het doel van ARC Ulysses is om in 2022 een hoofdtrainer aan te stellen. Deze is nog niet opgenomen in de begroting. Als de kosten voor een hoofdtrainer bekend zijn, wordt indien nodig in het najaar een extra ALV uitgeschreven om de contributie voor 2023 vast te stellen.

De aanwezige leden gaan akkoord met de invoering van ledentaken voor alle ARC Ulysses leden, welke in zullen gaan tijdens het wegseizoen in 2022.

Wat zijn ledentaken?
Een vereniging kan niet zonder de hulp van haar leden. Daarom hebben we afgesproken dat al onze leden (vanaf de categorie nieuwelingen / junioren) minimaal twee keer per jaar een ledentaak uitvoeren. Dit kan variëren van een bardienst, hulp bij een (onderlinge) wedstrijd tot het meerijden / assisteren tijdens een jeugdtraining. Voor de jeugd van categorie 1 t/m 7, vragen we de ouders om minimaal twee keer per jaar een van deze taken uit te voeren.

Klik hier om de notulen te lezen. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met het bestuur.