Op woensdag 30 juni aanstaande organiseert ARC Ulysses haar jaarlijkse ledenvergadering. Helaas was het door de corona maatregelen niet eerder haalbaar om deze te houden. Graag nodigen we al onze leden uit om onze algemene ledenvergadering (ALV) bij te wonen op woensdag 30 juni om 19.30u. 

Omdat we dit jaar 100 bestaan, bieden we alle aanwezigen graag vooraf een kopje koffie en een taartje aan. We starten de vergadering met het voorstellen van het huidige bestuur. Daarna kijken we terug op 2020 met het (financiële) jaarverslag, vervolgens een wijziging van de statuten, de begroting en de contributie voor 2022 en tot slot wat verder ter tafel komt. Graag sluiten we af met een borrel.

De ledenvergadering zal plaats vinden in het clubhuis. Graag ontvangen wij vooraf een aanmelding. Klik hier om u aan te melden. 

Graag tot 30 juni!

Het bestuur van ARC Ulysses
Huub, Tim, Ger, Han, Michael, Casper, Joop, Kitty en Mariska