Cat. 1+2 1e Dailey Terweij, 2e Hanna Hagen
Cat. 5+6 1e Deacon Terwey, 2e Tygo Wieland, 3e Jop Scholten,
4e Wouter Brandt
Cat. 7 1e Nathan van Eekelen, 2e Michael Stoffers, 3e Jelle Berkvens